foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381(2)22478077
office@japruma.com

Јавно комунално предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

Јавне набаке

Радне зоне

Званична презентација Општине Рума

Генерални план Руме

 

Оглас 1

”Румска петља" у Руми

Од 24.3.2015. до 23.4.2015. године

 

Оглас 2

Монтажни објекти

Од 14.4.2015. до 13.5.2015. године

 

Оглас 3

”Румска петља" у Руми

Од 24.7.2015. до 22.8.2015. године

 

Оглас 4

Пољопривреда

21.10.2015. године

 

Оглас 5

Румска петља

19.03.2016. годинеž

 

Оглас 6

Сремска улица

29.7.2016.

 

Оглас 7

Улица Мише Убоје

29.7.2016.

 

Оглас 8
Румска петља
11.10.2016.

 

Оглас 9

Интерни конкурс

 

Оглас 10

Именовање комисије

 

Оглас 11

Парцела бр. 6697/1 к.о. Рума

 

Оглас 12

парцела бр. 6788 к.о. Рума

 

Оглас 13

парцела 639/33 Доњи Петровци

 

Оглас 14

Парцела бр. 7119/7 к.о. Рума

 

Оглас 15

Парцела бр. 12156/9 к.о. Рума

 

Оглас 16

Парцеле бр. 11072/12 и 11072/13 к.о. Рума

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у ЈКП "Паркинг и инфраструктура"

Рок за подношење пријава је од 11.5.2018. до 28.5.2018. године

 

Оглас 17

Монтажни објекти

Од 24.1.2019. до 25.2.2019. године