foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381(2)22478077
office@japruma.com

Јавно комунално предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

Јавне набаке

Радне зоне

Званична презентација Општине Рума

Генерални план Руме

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

 

Адреса: Главна 111

Матични број: 08639787

ПИБ: 101339066

Телефон: 022 478 077, 474-808

факс: 022 473 740

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Директор

Владислава Стаменовић, дипломирани правник

 

Заменик директора

Татјана Новић, дипломирани инжењер геодезије

 

Руководилац инвеститорско техничке групе

Небојша Костић, дипломирани инжењер грађевине

 

Шеф рачуноводства

Мирослава Милутиновић, дипломирани економиста