Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

 

Адреса: Главна 111

Матични број: 08639787

ПИБ: 101339066

Телефон: 022 478 077, 474-808

факс: 022 473 740

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Вршилац дужности директора

Владислава Стаменовић, дипломирани правник