foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381(2)22478077
jap.ruma@sezampro.rs

Јавно комунално предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

Јавне набаке

Радне зоне

Званична презентација Општине Рума

Генерални план Руме

Јавно предузеће Дираекција за изградњу Руме је од 07.12.2016 променило пословно име у Јавно Комунално Предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума.

1 Назив Јавно комунално предузеће ''Паркинг и инфраструктура'' Рума
2 Седиште Рума
3 Улица и број Главна 111
4 Телефон 022/478-077
5 Факс 022/473-740
6 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Шифра делатности 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају
  8 ПИБ 101339066
9 Матични број 08639787
10 Број рачуна 205-240186-46
11

Назив пословне банке /

Филијала Управе за трезор

Комерцијална банка ад Београд
12 Одговорно лице Владислава Стаменовић
13 Функција коју обавља вршилац дужности директора