foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381(2)22478077
office@japruma.com

Јавно комунално предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

Јавне набаке

Радне зоне

Званична презентација Општине Рума

Генерални план Руме

Јавно предузеће Дираекција за изградњу Руме је од 07.12.2016 променило пословно име у Јавно Комунално Предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума.

1 Назив Јавно комунално предузеће ''Паркинг и инфраструктура'' Рума
2 Седиште Рума
3 Улица и број Главна 111
4 Телефон 022/478-077
5 Факс 022/473-740
6 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Шифра делатности 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају
  8 ПИБ 101339066
9 Матични број 08639787
10 Број рачуна 205-240186-46
11

Назив пословне банке /

Филијала Управе за трезор

Комерцијална банка ад Београд
12 Одговорно лице Владислава Стаменовић
13 Функција коју обавља директор